امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تنش ها عاملی برای پیچیدگی قطعات هستند :

در نظر بگیرید قطعه ای در هنگام ساخت بوسیله نیروهای خارجی و مهارهای داخل قطعه متصل، مونتاژ و یا جوشکاری می شود. طبیعی است که نیروهائی که نسبت به این اتصال مقاومت می کرده اند پس از اتصال از بین نرود و بصورت نهفته و با جبر بروز نکند.

چنین قطعاتی در اثر گرما و تغییراتی که به دلیل انبساط طولی رخ می دهد، نیروهائی را آزاد می کنند که نقطعه اثر آنها در داخل قطعه و یا خارج قطعه است و چون جهت این نیروها یکی نیست برآیند آنها صفر شده و موجب کج شدن و تغییر شکل قطعه می گردد.

جوشکاری کردن، شکل دهی سرد (coldforming) ، سوراخکاری و .... عوامل مهیا کننده تنش ها  می باشند.

نیروهای فعال که موجب تنش می شود را می توان در هنگام طراحی کردن ایجاد ویا تنش های اضافی را به حداقل رساند به عبارت دیگر مرحله طراحی، مرحله ای است که می توان تنش های احتمالی را کم و           تنش های تولید و ساخت را به حداقل رساند.

چند پیشنهاد برای کاهش میزان تنش می توان ارائه داد :

1- کنترل عملیات جوشکاری در حین ساخت

2- تنظیم درز جوش بطور متقارن

3-اندازه درز جوش در حداقل میزان خود نگهداری شود.

4-پرهیز از تغییرات وسیع در سازه هائی که بخش متقاطع دارند (Gross Section) . متقاطع بودن ممکن است باعث افزایش میزان پیچیدگی در اثر تنش در ناحیه متقاطع باشد.

5-پرهیز از طراحی قطعات بصورت نامتقارن

6-پرهیز از طراحی و اتصال قطعاتی که با ضخامت های متفاوت می باشند.

بحث پیرامون نکات اشاره شده بتدریج ارائه می شود ولی باید بدانیم در بعضی قطعات، تنش را بوجود می آوریم در حالیکه ماهیتاً بعضی از قطعات تمایل به پیچدیگی دارند قطعاتی که از بخشهای مختلف درست شده و بصورت نامتقارن به هم متصل شده اند ( قبل از گالوانیزه ).

البته پیچیدگی در چنین قطعاتی را می توان با محدود کردن اندازه قطعه ساخته شده به نحوی که با یک سرعت و دریک مرحله وارد آن گالوانیزه شود، می توان کاهش داد.

نکته ای که شاید کمتر به آن توجه کرد این است که اندازه و موقعیت سوراخ های برای پر شدن و خالی شدن مذاب در قطعات تعبیه می شود می تواند بزرگترین اثر را در پیچیدگی داشته باشد.

به هر حال پیشنهادات عملی گالوانیزه کننده می توان سهم مهمی در جلوگیری از پیچیدگی های داشته باشد که « به سبب طراحی ممکن است بروز کند »

 

گروه کارخانجات صنعتی راکور

تماس با ما

  • ایمیل : rakor@rakorgroup.com
  • تلفن : 02177963300
  • تلفن کارخانه: 02136478208
  • فکس: 02136478293
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Designed By Anilweb