امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

Feature Box

همانطور که می دانیم در اثر گرمای حاصل از فرایند گالوانیزاسیون تنش های داخلی قطعه آزاد می شود که این امر موجب بروز پدیده کج شدن در محصولات فولادی ( بخصوص سازه های چند قسمتی ) می گردد.

انواع مختلفی از تنش ها را می توانیم در محصولات تعریف کنیم ( بحث انواع تنشها در صفحات بعدی مطرح خواهد شد) . این تنش ها ممکن است ذاتاً وجود داشته باشد و یا اینکه در هنگام فرایند ساخت مانند جوشکاری، خمکاری، لوله کردن و ... ایجاد شود.

تنش هائی که با این ترتیب در قطعه ایجاد می شود در تعادل با نیروهای نگهدارنده باقی  ولی گرما موجب بالا رفتن نیروی تنش های داخلی و برهم خوردن تعادل شده و تغییرات ساختمانی ( که اختلاف انبساط طولی ) و مولکولی موجب آزاد شدن نیروها و تغییر حالت از فرم اصلی می گردد.

بخشهایی که قصد داریم گالوانیزه کنیم بهتر است برای جلوگیری از تنش ها جوشکاری ، پس از گالواینزاسیون به روشهای مکانیکی مثل پیچ با یکدیگر مونتاز شوند.

در سایر قطعات و یا محل هائی که این مسئله میسر نباشد، شکاف جوش (درزجوش) در محلی در نظر گرفته شود که حتی امکان نزدیک ترین فاصله به محور تقارن (Axis) قطعه باشد.

«خطر کج شدن و تغییر حالت در بخشهائی که بطور متقاطع به هم متصل می شوند در صورت استفاده از تقارن حداقل است»

تغییر شکل و انحراف (Distortion) قطعات گالوانیزه شده اگر چه پس از عملیات غوطه وری در مذاب  مشاهده می شود و به عبارت دیگر این پدیده خود را بطور محسوس در این مرحله نشان می دهد ولی علت اصلی آنرا باید در ساختمان سازه فولادی جستجو کرد.

تغییر شکل نتیجه هدایت و یا آزاد شدن تنش های موجود در قطعات فولادی است که در هنگام غوطه ور شدن در مذاب تا دمای گالوانیزاسیون یعنی  و یا  گرم می شوند و سپس این گرما را از دست داده و تا دمای معمولی سرد می شوند.

 

گروه کارخانجات صنعتی راکور

تماس با ما

  • ایمیل : rakor@rakorgroup.com
  • تلفن : 02177963300
  • تلفن کارخانه: 02136478208
  • فکس: 02136478293
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Designed By Anilweb