طرح ریزی کیفیت 1

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

موارد عمومی مستند سازی:

چه کسی  چه    چه وقت   چرا    چگونه

ایا اطلاعات ،داده ودرخواستهای ؛ سوابق کیفی ؛ استانداردها و مراجع فرایندها بطور مناسبی تهیه و نگهداری می شود .

 

سیستم کنترل کیفیت

کنترل مواد ورودی ؛ تولید (سازه/گالوانیزه )و خروجی هدف چیست :

 ارائه يك روش يكسان جهت كنترل مواد ورودي ، پارامتر هاي مورد نياز جهت اندازه گيري مواد اوليه و تعيين وضعيت آنها مي باشد .

کدام مواد اولیه را ( که برکیفیت موثر است ) را کنترل می شود .

چه کسی مسئولیت کنترل مواد ورودي را بر عهده دارد .

اطلاعات لازم برای مشخصات مواد ورودی از کجا دریافت می گردد .

سوابق کنترل هادر کجا ثبت می گردد .

با کالاهائی که تایید نمی شود چگونه رفتار میکنید.

ابزار های مورد استفاده و  موارد کاربرد ان کدام است .

دقت ابزارها چگونه کنترل میشود.

هر یک از مواداز چه جنبه هائی کنترل میشود

 معیارهای پذیرش و شاخص ها کنترل کدام هستند

استانداردهای رسمی مرتبط معیارهای کنترل کدام است .

چگونه از ورود مواد نا مرغوب جلوگیری میشود

برای هر مورد نمونه برداری چگونه است

برای هر مورد تلرانس های قابل قبول کدام است

 شرايط احراز پرسنل کنترل

مستندات  کنترل کدام هستند

-       نحوه ثبت تأييديه کیفی خريدها

چگونه اقلام تائید شده از تائید نشده مشخص میشود .

 برنامه تولید چگونه دريافت و کنترل می شود.

میزان تولید چگونه ارزیابی می شود.

معيارها و مهارت در انجام كار

 نکات ايمني هر شغل و تجهیزات لازم

 شرح وظایف و تعریف مشاغل

شرايط محيط كار :

 چگونه موجودی مواد اولیه کاربردی ( کلی و پروژه)؛ ضایعات و اقلام ساخته شده کنترل میشود

 تاریخ و نوع کار انجام شده روی قطعه

 تولید چگونه پیش بینی و کنترل می گردد

 نگهداری و تعمیرات

ایا بازدیدهای روزانه از دستگا هها انجام می گیرد . مستندات

ایا سرویس های دوره ائی از دستگا ههاو تجهیزات  انجام می گیرد . مستندات

 

گروه کارخانجات صنعتی راکور

تماس با ما

  • ایمیل : rakor@rakorgroup.com
  • تلفن : 02177963300
  • تلفن کارخانه: 02136478208
  • فکس: 02136478293
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Designed By Anilweb