طرح ریزی کیفیت 2

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

معيارها و مهارت در انجام كار

 نکات ايمني هر شغل و تجهیزات لازم

 شرح وظایف و تعریف مشاغل

 چگونه از نظرات مشتریان مطلع می شویم

 چگونه از دقت وسایل اندازه گیری مطمئن می شویدو دقت ان در چه دوره هائی و چگونه کنترل می گردد .

  خرید

پیمانکاران ( فروشندگان ) از نظر خدمات به چند دسته تقسیم میگردد. و براساس چه معیار هائی و چگونه ارزیابی می شوند .

چگونه اطلاعات لازم و کافی برای خرید دریافت  و از کفایت آن برای خرید اطمینان  حاصل می کنید .

خدمات  پیمانکاران ( فروشندگان )تائید شده در چه دورانی  و براساس چه معیار هائی ارزیابی می شوند .

چگونه ازدرخواستهااستعلام تهیه و منجر به خرید میگردد .

 کلیه موارد فوق درخصوص پیمانکاران فرعی چگونه است .

 انبار مواد اولیه / محصول

ایا نقطه سفارش اقلام ضروری و مصرفی جهت خرید مشخص می باشد .

چگونه انباراز تطیبق درخواست با خرید اطمینان می یابد .

نحوه چیدمان و بسته بندی محصول .

نحوه شناسائی محصول کنترل شده از محصول کنترل نشده و مرجوع چگونه است .

چگونه موجودی انبار مورد پایش قرار می گیرد

 

گروه کارخانجات صنعتی راکور

تماس با ما

  • ایمیل : rakor@rakorgroup.com
  • تلفن : 02177963300
  • تلفن کارخانه: 02136478208
  • فکس: 02136478293
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Designed By Anilweb