ايمني در جوشكاري با قوس الكتريكي 6

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

زمان بهره‎برداري

(كه كل مدت جوشكاري مساويست با زمان برقراري جوش + صرف وقتهاي جنبي در ارتباط با جوشكاري)

مسير ترانسهاي جوشكاري مدت زمانيكه تحت برقراري جريان ماكزيمم قرار مي‎گيرند (Duety Cycle) 40% كل مدت جوشكاري است اگر در جوشكاري از كمترين جريان دستگاه استفاده شود اين درصد ممكنست افزايش يابد.

5-1- انبرهاي جوشكاري

انبرهاي جوشكاري بايستي با سركابلهاي جوشكاري اتصال محكمي داشته باشند. كابلها بايستي متناسب با جريان ماكزيممي كه براي جوشكاري مورد استفاده قرار مي‎گيرند انتخاب شوند كه از گرم شدن آنها در كار جلوگيري شود. انواع زيادي از انبرهاي جوشكاري قابل تهيه است بعضي از آنها داراي اجزائي عايق‎بندي است و بعضي كاملاً عايق‎بندي شده هستند.

انبرهاي جوشكاري كه داراي اجزائي عايق‎بندي هستند در عوض داراي يك دسته و يك سپر محافظ دست از جنس مقاوم در برابر حرارت و غيرقابل اشتعال هستند. اين سپر حفاظتي وظيفه دوگانه‎اي دارد يكي اينكه دست را از ليز خوردن بسوي قطعه كار كه هم گرم و هم تحت ولتاژ است جلوگيري نمايد و هم اينكه بطور فيزيكي بتواند در روي سطح كار بدون اينكه موجب اتصال كوتاه شود قرار گيرد.

انبرهاي كاملاً عايق‎بندي شده همانطوريكه از اسمشان معلوم است كليه قسمتهاي فلزي آن بجزء قسمت كوچكي كه الكترود را نگه مي‎دارد با ماده موثري عايق‎بندي شده‎اند.

 

الف: انبري كه اجزائي از آن عايق‎بندي شده.

ب: نوعي كه كاملاً عايق‎بندي شده.

6-1- دستگاه جوش سيار

شكل 8-1 نوع دستگاه جوشكاري موتوردار و قابل حركت دادن را نشان مي‎دهد. اگرچه اين دستگاه ولتاژ توليدي خطرناكي را ايجاد نمي‎نمايد ولي طبيعتاً خطرات ذاتي خود را بشرح زير دارد.

1- مخزن سوخت قابل اشتعال مربوط به موتور

2- مسموميت گاز اگزوز آن

تهويه مناسب براي خروج گازهاي اگزوز وقتيكه دستگاه در محيط‎هاي بسته مورد استفاده قرار مي‎گيرد بايستي پيش‎بيني شده باشد.  

گروه کارخانجات صنعتی راکور

تماس با ما

  • ایمیل : rakor@rakorgroup.com
  • تلفن : 02177963300
  • تلفن کارخانه: 02136478208
  • فکس: 02136478293
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Designed By Anilweb