ايمني در جوشكاري با قوس الكتريكي 8

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

حفاظت بدن

محصور نمودن يك پست جوشكاري

افرادايكه در مجاورت يك پست جوشكاري كار مي‎نمايند كه شامل ساير جوشكاران نيز مي‎شود. ممكنست در معرض تابش نور خيره كننده جوشكاري قرار گيرند و سبب ناراحتي آنها شود. نگاه كردن چند ثانيه‎اي به يك قوس جوشكاري كه محصور نشده باشد حتي در فاصله چندين متري آن سبب خيره‎گي چشم شده و ممكنست بعد از گذشت 4 تا 12 ساعت احساس سوزش در چشم نمايند اين احتمال وجود دارد كه كسي در معرض نور خيره كننده واقع شده است از خواب بيدار شود با حالتي كه احساس درد چشم مي‎كند معمولاً اين افراد احساس مي‎كنند كه شن در چشمان آنها رفته است چشم آنان زخم سوخته اشك ريزان مي‎شود.

هرجا كه امكان دارد ناحيه جوشكاري بايستي بطريقي محصور شود كه نفوذ پرتوهاي نوراني به حداقل خود برسد ديوارهاي محل جوشكاري يا يك پست جوشكاري بايستي با رنگ‎هاي جاذب مات نقاشي شود كه بازتاب خيلي كمي داشته باشند رنگ نقاشي نبايستي مشكي باشد بنابر تجربه كه مورد تائيد واقع شده استفاده از رنگهاي مات خاكستري تيره يا آبي يا سبز بطور يكسان موثرند.

اگر فردي در معرض تابش نور خيره كننده قرار گرفته باشد اثر برق زدگي چشمش را مي‎توان با استفاده فوري از محلولهاي مخصوص چشم كه در قفسه كمكهاي اوليه وجود دارد بحداقل رسانيد.

يكبار تجربه براي شخص كه در معرض نور خيره كننده جوشكاري قرار گرفته باشد كافي است تا از پريشاني‎ها و رنج و عذابي كه متحمل شده در آينده بطور جدي محتاط باشد.

 

گروه کارخانجات صنعتی راکور

تماس با ما

  • ایمیل : rakor@rakorgroup.com
  • تلفن : 02177963300
  • تلفن کارخانه: 02136478208
  • فکس: 02136478293
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Designed By Anilweb