ايمني در جوشكاري با قوس الكتريكي 9

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

10-1- خطر آتشسوزي

خطريكه معمولاً فراموش مي‎شود كه به آن توجه شود سوختگي بدن ناشي از سطوح داغي است كه روي قطعاتي كه تازه جوش داده شده پديد مي‎آيد اينگونه نواحي جوش داده شده را بايستي بوسيله گچ يا مواد رنگي با علامت داغ است هشدار داد. اينگونه احتياطات ساده ايمني هنگام جوش كاري با برق و يا برشكاري با گاز بايستي مراعات شود.

همچنين از ديگر مواردي كه جوشكاري را از خطر سوختگي حفظ مي‎كند توجه به جرقه‎ها ذرات مذاب و تفاله‎هاي داغ جوشكار است كه در صورت وجود مواد قابل اشتعال در حريم جوشكاري ممكنست موجب آتش‎سوزي شود لذا قبل از انجام جوشكاري بايستي لباسهاي كهنه، ضايعات پنبه‎اي – گوني كاغذ و غيرو را از ناحيه جوشكاري دور ساخت سطل‎هاي محتوي شن يا آزبست جهت انداخت سر تكه‎هاي الكترود جوشكاري در محل قرار داده شود.

انداخت سرتكه‎هاي الكترود جوشكاري بر روي كف كارگاه كه داغ هستند مي‎تواند با سوزانيدن كف كفش و فرو رفتن به آن سبب حادثه گردند. همچنين پا گذاشتن روي تكه باقيمانده الكترود جوشكاري كه روي كف محل پرتاب شده مي‎تواند همان اثر را كه پا روي يك اسكيت چرخ‎دار گذارده مي‎شود دارا باشد.

نظافت‎هاي عمومي محلهاي جوشكاري بنظر نمي‎رسد كه تا اين اندازه اساسي و مهم هستند.

هرجا كه جوشكاري با برق يا برشكاري با گاز انجام مي‎شود منطقه كار بايستي با ورقهاي فلزي يا پارچه‎هاي آزبستي محصور شود كف محل در صورتيكه داراي پوشش چوبي است بايستي با لايه‎اي از شن و يا گذاردن سطوح فلزي پوشانيده شود.

جرقه و تكه‎هاي مذاب فلزي نبايستي بداخل شكاف و درزهاي كف افتاده شود. گاهي ايجاد مي‎نمايد كه جوشكار روي سقف كار نمايد در اينصورت مطابق شكل 11-1 احتياطات ايمني نشان داده شده است.

حساس بودن جوشكاري لزوم استفاده آزبستي پارچه نسوز از بستن را براي جلوگيري از ريزش جرقه‎هاي جوش ايجاب مي‎نمايد.

 

11-1- تهويه

هنگاميكه مقدار زيادي الكترود براي جوشكاري مصرف مي‎شود جوشكار در صورت وجود هواكش مناسب ميل ندارد از بيماريهاي ناشي از دود و دمه رنج ببرد با تهويه موضعي نه تنها مي‎توان دود و دمه را در ناحيه جوشكاري رقيق و خارج ساخت بلكه مي‎توان درجه حرارت را نيز كاهش داد و به راحتي جوشكار در بازدهي كار كمك نمود اين نوع مكنده موضعي دود از يك فن كه توسط يك الكتروموتور بحركت درمي‎آيد ساخته شده و داراي فيلتري است كه هرچند يكبار تعويض مي‎گردد.

 

 

گروه کارخانجات صنعتی راکور

تماس با ما

  • ایمیل : rakor@rakorgroup.com
  • تلفن : 02177963300
  • تلفن کارخانه: 02136478208
  • فکس: 02136478293
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Designed By Anilweb