اصول طراحی سازه ها برای گالوانیزه گرم (10)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مقاطع لوله ای بزرگ، مخازن باز-از-بالا و سازه‌های مشابه را می‌توان با تقویت‌کننده‌ها(bracing) موقت به منظور حفظ شکلشان حین جابه‌جایی محکم نمود.

به قطعات کوچک هم توجه ویژه‌ای حین گالوانیزه می‌شود. قطعات با طول کوچکتر از 76 cm معمولا در سبدهای مشبک گالوانیزه می‌شوند. سپس این سبد برای زدودن روی اضافی سانتریفیوژ شده و پوششهای یکنواخت‌تری حاصل می‌گردد. بستها، قلابهای کوچک و گیره‌ها نمونه قطعاتی هستند که در سبدها جابه‌جا می‌شوند.

در طراحی قطعات برای گالوانیزه گرم، وزن سازه‌ها هم باید مد نظر قرار گیرد، زیرا فرآیندهای جابه‌جایی قطعات در سراسر واحد گالوانیزه لازم است. اگر به نظر می‌رسد که وزن فاکتور مهمی در ملاحظات طراحی باشد، برای بحث راجع به ظرفیت وزنی جابه‌جایی با گالوانیزر خود مشورت کنید.

فراهم کردن امکان روبش صحیح

برای گالوانیزاسیون موثر، محلولهای تمیزکاری و روی مذاب باید بدون مقاومت اضافی، در داخل، سطح و بیرون قطعه سیلان پیدا کنند.

عدم فراهم آوردن امکان این جریان آزاد و بدون ممانعت می‌تواند منجر به بروز عوارضی برای گالوانیزر و مشتری گردد. طراحی نادرست به منظور روبش مطلوب موجب ایجاد ظاهر نامناسب، نقاط فاقد پوشش و انباشت اضافی روی می‌شود. همه اینها بی‌جهت بوده و هزینه به بار می‌آورند. در این خصوص نیز ارتباط داشتن مسئولین در مورد تمامی جوانب پروژه کلیدی است.

وقتی از صفحات نبشی (gusset plates) استفاده می‌شود، گوشه‌های به خوبی چیده شده، امکان روبش صحیح را فراهم می‌آورند. هنگامی که چیدن صفحات نبشی ممکن نیست، سوراخهای با حداقل قطر 13 mm باید در صفحات و تا حد امکان نزدیک به گوشه‌ها (شکل 7) ایجاد شوند.

 

گروه کارخانجات صنعتی راکور

تماس با ما

  • ایمیل : rakor@rakorgroup.com
  • تلفن : 02177963300
  • تلفن کارخانه: 02136478208
  • فکس: 02136478293
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Designed By Anilweb