اصول طراحی سازه ها برای گالوانیزه گرم (12)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

منفذگذاری

دلیل اصلی ایجاد منافذ تهویه و روبشی ممکن ساختن تخلیه هوا و فروبردن کامل قطعه در محلولهای تمیزکاری و روی مذاب است. اندازه و موقعیت صحیح این منافذ گالوانیزه را مطمئنتر و پرداخت نهایی را مطلوبتر می‌سازد. دلیل دیگر جلوگیری از آسیب دیدگی قطعات است.هر محلول اسیدشویی یا آب شست‌وشو که ممکن است در اتصالی مخفی یا محصور به دام افتد، به بخار یا گاز فوق گرم تبدیل شده و موقع فروبردن قطعه در روی مذاب فشار را تا حد 1100 MPa افزایش می‌دهد. در این صورت نه تنها امکان آسیب قطعه در حال گالوانیزه بلکه ریسک خطر جدی برای کارکنان و ابزار گالوانیزه وجود دارد.

باید امکان سیلان کامل رو به بیرون و بالای هوا و فلاکسهای کف‌مانند میسر شود. همچنین محلولهای تمیزکاری و روی مذاب باید به داخل سازه جریان یافته و سطوح را کاملا تر کنند. گالوانیزه مطلوب تنها در صورت تمیز شدن کامل قطعه و ایجاد پوشش روی مناسب صورت می‌گیرد.

سازه باید بدون محبوس شدن هوا با حرکت رو به پایین در محلول قرار گرفته و سپس بدون محبوس شدن محلول از آن بیرون آورده شود. بنابراین، مجراهای فراوانی به منظور ممکن ساختن سیلان آزاد در داخل و بیرون سازه باید در آن تعبیه شوند.

از آنجا که قطعاتی که باید گالوانیزه شوند با یک زاویه وارد و خارج می‌شوند، منافذ تهویه باید در بالاترین نقطه و منافذ روبشی در پایین ترین نقطعه تعبیه شوند.

تمامی مقاطع لوله باید با اتصالات باز تی‌شکل یا اتصالات فارسی (miter joint) به هم متصل شوند. انتهای هر مقطع بسته باید به یک سوراخ تهویه مجهز شود.

اکثر گالوانیزرها ترجیح می‌دهند که منفذگذاری را از بیرون و با دیدن تعیین کنند. این کار به منظور بررسی دقت منفذگذاری و نیز تضمین از قلم نیافتادگی آن لازم است. بعضی از گالوانیزرها ممکن است نسبت به فرآوری سازه‌های لوله‌ای پیچیده مگر در صورتی که تمامی منافذشان از بیرون و به سادگی قابل بازرسی باشند تردید داشته باشند

 

گروه کارخانجات صنعتی راکور

تماس با ما

  • ایمیل : rakor@rakorgroup.com
  • تلفن : 02177963300
  • تلفن کارخانه: 02136478208
  • فکس: 02136478293
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Designed By Anilweb