اصول طراحی سازه ها برای گالوانیزه گرم (13)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ادامه  قسمت 12

صفحات پایه و صفحات انتهایی باید طوری طراحی شوند که تهویه و روبش تسهیل شود. برش کامل صفحه حداقل ممانعت را برای سیلان کامل و آزاد داخلی و بیرونی قطعه ایجاد می‌کند. اما به دلیل ممکن نبودن همیشگی این کار، استفاده از سوراخهای تهویه اغلب مشکل را حل می‌کند.

منافذ تهویه را اغلب باز می‌گذارند اما می‌توان آنها را پس از گالوانیزه با سرپوشها یا سوراخگیرها مسدود نمود.

شیوه‌های مختلف منفذگذاری قابل قبول هستند (شکل 11)، اما باید به مسدودکردن بعدی این سوراخها درصورت لزوم یا خواست هم توجه شود.

توصیه می‌شود که سازه‌های تیوبی را با یک بار فروبردن در روی مذاب به طور کامل غوطه‌ور نمود. این کار مشکلات بالقوه پوشش داخلی را که ممکن است به سبب اندازه و شکل خاص قطعه، کشف آنها حین بازرسی دشوار باشد را به حداقل می‌رساند.

هند ریل

مناسب‌ترین طراحی را برای ساخت نرده‌ها به منظور گالوانیزه  دارای مشخصات زیر باید باشد 

 1-سوراخهای تهویه خارجی باید تا حد امکان نزدیک به جوش بوده و قطر آنها کمتر از 9.5mm نباشد.

2-سوراخهای داخلی باید به منظور تضمین بهترین کیفیت و کمترین هزینه گالوانیزه برابر با قطر داخلی کامل لوله باشند.

3-منافذ تهویه در مقاطع انتهایی یا مقاطع مشابه باید 13 mm قطر داشته باشند.

4 و 5-سرها باید کاملا باز گذاشته شوند. هر وسیله‌ای که برای نصب در محل استفاده شده و مانع از باز بودن کامل سرهای ریلهای افقی و پایه‌های عمودی می‌شود، باید به طور جداگانه گالوانیزه شده و پس از گالوانیزه متصل شود.

نرده: 

شکل 13-منافذ تهویه خارجی باید از بیرون سازه‌های لوله‌ای قابل رویت باشند

1-هر سوراخ تهویه خارجی باید تا حد امکان نزدیک به جوش و 25% قطر داخلی لوله باشد اما قطر آن کوچکتر از  10 mm نباشد.دو سوراخ در هر انتها و در هر تقاطع باید 180° اختلاف زاویه داشته و طبق شکل در مکان مناسب قرار گیرند.

2-منافذ تهویه در مقاطع انتهایی یا مقاطع مشابه باید 13 mm قطر داشته باشند.

3 و 4-سرها باید کاملا باز گذاشته شوند. هر وسیله‌ای که برای نصب در محل استفاده شده و مانع از باز بودن کامل سرهای ریلهای افقی و پایه‌های عمودی می‌شود، باید به طور جداگانه گالوانیزه شده و پس از گالوانیزه متصل شود.

 

گروه کارخانجات صنعتی راکور

تماس با ما

  • ایمیل : rakor@rakorgroup.com
  • تلفن : 02177963300
  • تلفن کارخانه: 02136478208
  • فکس: 02136478293
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Designed By Anilweb