اصول طراحی سازه ها برای گالوانیزه گرم (15)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ستونهای لوله، شاه‌تیرهای لوله‌ای، دکلهای روشنایی و انتقال برق خیابانی

مکان سوراخها

1-مناسبترین ساخت باز گذاشتن کامل سرها با همان قطر مقاطع بالایی و انتهایی است.

2 و 3 و 4-در صورت ممکن نبودن باز گذاشتن کامل، اینها جایگزینهای معادلند.

5-این حالت باید وقتی امکان ایجاد هیچ سوراخی در صفحات سرپوش یا پایه نیست استفاده شود. دو نیم‌دایره با 180° اختلاف و در سرهای روبه‌روی دکل.

ابعاد

سوراخها در هر انتها باید برای لوله‌های 7.6 cm ، حداقل 30% قطر داخلی و برای لوله‌های کوچکتر از 7.6 cm، بزرگتر از 45% قطر داخلی لوله باشند.

30% از قطر داخلی را برای اندازه سوراخها در هر انتها در نظر بگیرید.

در شکل 1 انتها کاملا باز است.

در شکل 2 شیار A = 19 mm ، و قطر سوراخ میانی B = 7.6 cm است.

شکل 3 مثالی از اندازه برای مقطعی با قطر 15 cm است. شعاع نیم‌دایره C = 4.5 cm است.

در شکل 4 شعاع سوراخ بیضوی 4.5 cm است.

در شکل 5 شعاع نیم‌دایره D = 1.9 cm است.

مقاطع جعبه‌ای ‌شکل

شکل 17 مکان سوراخها و گوشه‌های چیده شده را که باید هم‌سطح شوند را نشان می‌دهد. با استفاده از فرمولهای زیر جدول 1 اندازه‌های نمونه سوراخها را نشان‌ می‌دهد.

 

شکل 17-مقاطع جعبه‌ای شکل

نبشی‌های داخلی: حداقل فاصله 91 cm .

مقاطع جعبه‌ای: اگر  H + W = 61 cm یا بزرگتر باشد، مساحت سوراخ به علاوه گیره‌ها باید برابر با 25% مساحت مقطع عرضی جعبه (H×W) باشد.

مقاطع جعبه‌ای: اگر  H + W  کوچکتر از 61 cm ولی بزرگتر از 40.6 cm باشد، مساحت سوراخ به علاوه گیره‌ها باید برابر با 30% مساحت مقطع عرضی جعبه (H×W) باشد.

مقاطع جعبه‌ای: اگر  H + W  کوچکتر از 40.6 cm ولی بزرگتر از 20 cm باشد، مساحت سوراخ به علاوه گیره‌ها باید برابر با 40% مساحت مقطع عرضی جعبه (H×W) باشد.

مقاطع جعبه‌ای: اگر  H + W  کوچکتر از 20 cmباشد، آن را کاملا باز بگذارید. هیچ صفحه انتهایی یا نبشی داخلی نیاز نیست.

 

جدول 1 تنها برای مقاطع جعبه‌ای مربعی است. برای مقاطع مستطیلی، مساحت لازم را محاسبه و برای تعیین موقعیت سوراخها آنها را با گالوانیزر خود بازبینی کنید

 


گروه کارخانجات صنعتی راکور

تماس با ما

  • ایمیل : rakor@rakorgroup.com
  • تلفن : 02177963300
  • تلفن کارخانه: 02136478208
  • فکس: 02136478293
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Designed By Anilweb