اصول طراحی سازه ها برای گالوانیزه گرم (16)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بازوی علامت مخروطی شده

مناسبترین ساخت باز گذاشتن کامل انتها است.

2 و 3 و4- به عنوان جایگزینهای قابل قبول باید برای بازوی مخروطی شده با قطر داخلی 7.6 cm و بزرگتر، نیم‌دایره‌ها، شیارها و سوراخهای گرد برابر با 30% قطر داخلی سر دکل بازوی مخروطی شده باشند. اگر قطر داخلی کوچکتر از 7.6 cm باشد، سوراخ باید برابر با 45% مساحت انتهای دکل بازوی مخروطی شده باشد.

صفحات نبشی داخلی و فلانجهای انتهایی هم باید به سوراخهای تهویه و روبش مجهز شوند. در اشکال دایره‌ای توخالی سوراخها باید کاملا مخالف جهت یکدیگر در سرهای روبروی عضو باشند.

در اشکال مستطیلی توخالی، چهارگوشه صفحات نبشی داخلی باید چیده شوند. صفحات نبشی داخلی در تمامی مقاطع بزرگ توخالی باید به سوراخی اضافی در مرکز مجهز شوند. در مورد فلانجها یا صفحات انتهایی، از لحاظ اقتصادی بهتر است که سوراخها را به جای تعبیه در مقطع در فلانجها یا صفحات ایجاد نمود.

 

گروه کارخانجات صنعتی راکور

تماس با ما

  • ایمیل : rakor@rakorgroup.com
  • تلفن : 02177963300
  • تلفن کارخانه: 02136478208
  • فکس: 02136478293
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Designed By Anilweb